1. How to write in pig-elvish

  • Eplacéra nyäen etterló "K" ithwó äen etterlí "C"
  • Ovémí héten irstfë etterlä fóen achéï ordwó óten héten ndéen
   • Fíen héten ordwá síen esslú hantë 4 etterslï onglá, ddäen héten ndingéa -en
   • Fíen héten ordwí síen ongerlá utben ndséó níen äen owelvó, ddäen -th
   • Fíen héten ordwï síen ongerló utben ndséá ...

  Read more...


Page 1 / 3 »